Serbest zaman etkinliklerimiz:

Öğrencilerimiz, çeşitli köşelerle zenginleştirilmiş sınıf ortamlarında, kendi ilgi ve istekleri doğrultusunda oyunlarını oynar ve arkadaşlarıyla paylaşmayı öğrenmelerine destekçi olarak düzenlenen sürpriz paylaşım günü ve oyuncak günleriyle bu gereksinimlerini pekiştirirler..

 Dil etkinliklerimiz:

Sohbet, şiir, tekerleme, parmak oyunu, bilmeceler, hikaye, dramatizasyon gibi etkinlikleriyle dil becerilerini geliştirirken, okul öncesi eğitim çağı çocuklarımız basılı araç gereçlerle çalışmaya başlar. Bunlar kavramları kavrayabilmesine, varlıkları ve olayları tanımlayabilmesine, neden – sonuç ilişkisi kurabilmesine, zihinde matematiksel şemaların oluşmasına fırsat veren çalışmalardır.

Fen ve Doğa Etkinlikleri:

Fen ve doğa çalışmalarında, çocukların doğal meraklarından yararlanarak öğretmenlerimiz çocuklarla beraber araştırırlar, gözlerler ve incelerler, toplanan yaprak, çiçek, taş, deniz kabukları sınıfta sergilenir Ayrıca bahçemizde çocukların eğlenerek ve gözlemleyerek yapabilecekleri hobi bahçesi alanı bulunmaktadır. Bu bahçeye mevsimine göre çiçek veya meyve-sebze dikimini çocuklarımız yaparak fen-doğa derslerini etkin bir şekilde işlemiş olup, kendi ekinlerinin meyvelerini toplamanın zevkine varacaklardır

Sanat etkinlikleri:

Alet kullanma- El – göz koordinasyonu geliştirme- Malzemeyi nasıl ve ne amaçla kullanacağını öğrenme – Renkleri, biçimleri, dokuları tanıma Yaratıcı düşünmeyi ve davranmanın yanı sıra – Grup çalışmalarında iş birliği yapma, gerekirse liderliği üstlenmelerine yardımcı olacak etkinliklerle Hayal güclerini kuvvetlendirici ve dikkat sürelerini arttırıcı çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan tüm sanatsal etkinlikler Cuma günleri çocuklara ait dosyalarla evlere gönderilmektedir.

BAHÇE ETKİNLİKLERİ:

Anaokulu’nun büyük oyun alanı bulunmaktadır. Oyun alanlarında ve sınıf içinde çocukların oyun gelişimini desteklemek için öğretmenlerimiz yoğun araştırmalar yaparlar. Bu nedenle oyun alanlarımız çok yönlü bir şekilde kullanılır. Çocuklar hava koşullarının uygunluğu doğrultusunda  sabah ve öğleden sonraları oyun alanını kullanırlar. Anaokulu’nda çocukların temiz hava ve hareket ihtiyaçlarının olduğunu göz önünde bulundurarak tüm çocukların bahçeye çıkmaları sağlanır. Çocuklar sınıf aktiviteleri için zaman planlamaksızın da oyun alanını kullanabilirler.

OKUL GEZİLERİ

Altın Pusula Anaokulu gezileri; eğitim amaçlı geziler ve sosyal-kültürel geziler olarak ikiye ayrılır. Yıl içerisinde uygulanan eğitim planı doğrultusunda işlenen konuların görsel olarak daha anlaşılır olması açısından konuya uygun eğitim gezileri yapılmaktadır. Sosyal-kültürel gezilerde sinema, tiyatro, piknik, ata binme gibi çocukların eğlenceli saatler geçirdikleri gezilerdir.

AKILLI TAHTA VE AKIL OYUNLARI

Öğretmen ve grup etkileşimini destekler. Öğrencileri yaratıcı düşünmeyi teşvik eder. Öğretmeni bilgisayar odaklı olmaktan kurtarır, böylelikle fiziksel olarak fikir ve eylemlerle katkıda tüm sınıf derse aktif katılabilir. Derslerin güçlü ve kalıcı etki yaratmasına yardımcı olur.